Uppsökande, hembesök

Vi erbjuder dig som är född 1945 och som inte har någon hemtjänst, ett hembesök där du kan få information om sådant som har betydelse för din hälsa, trygghet och välbefinnande.

Informationen kan till exempel handla om hur goda levnadsvanor kan förebygga fall och olyckor eller om hur du kan få tillgång till en vardag som känns meningsfull för dig.

Du kan till exempel få tips om:

  • platser där du kan träffa nya vänner
  • aktiviteter där du kan träna balans, rörlighet och styrka
  • hur du kan förebygga skador och fallolyckor
  • hur du kan få tillgång till en social gemenskap utan ensamhet

Informationen kan också handla om hur du ansöker om hemtjänst eller hur du gör om du vill låna ett hjälpmedel. Informationen anpassas efter dina önskemål. Som ett alternativ till hembesök kommer det också att erbjudas informationsträffar.

Om du är en av de som berörs så kommer du att få ett brev. Detta brev innehåller bland annat kontaktuppgifter som du kan använda dig av om du önskar boka ett hembesök eller om du vill anmäla dig till en informationsträff.

Hembesöket är kostnadsfritt och den som besöker dig har tystnadsplikt.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.