Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med det beslut som du fått har du möjlighet att överklaga.

När du har fått ett beslut har du tre veckor på dig att överklaga. Du skickar ett skriftligt brev till kommunens omsorgsnämnd om vilket beslut du vill överklaga. 

Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begärt skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som då prövar ditt ärende.

Biståndshandläggaren är skyldig att vid behov hjälpa dig med överklagandet.

Skicka brevet till:

Kristianstads kommun
Omsorgsförvaltningen
Myndighetsenheten
291 80 Kristianstad

Eller digitalt via mail direkt till ansvarig handläggare eller via vårt system för synpunkter och klagomål. Du hittar länk till det under relaterade länkar.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.