Mötesplatser och aktiviteter

För att minska risken för smittspridning av coronavirus covid-19 och skydda våra äldre och mest sårbara är alla våra mötesplatser för seniorer stängda för en tid. Men från och med 18 maj erbjuder vi i all försiktighet utomhusaktiviteter i mindre grupper.

Även kommunens senioraktiviteter som arrangeras på andra platser ställs in. Förändringen gäller tills nya besked ges.

Mötesplatser

Mötesplatser för seniorer är en del av Kristianstads kommuns förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Mötesplatserna arbetar förebyggande och hälsofrämjande utifrån Folkhälsomyndighetens fyra hörnpelare: Social gemenskap, delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

Vi tillsammans formar innehållet utifrån hörnpelarna vid de mötesplatser som vi erbjuder i kommunen.

Vad kan du förvänta dig av mötesplatser för seniorer?

  • Möjlighet till ett aktivt liv
  • Möten med kända och okända
  • En plats att gå till för att känna gemenskap och glädje

Det finns även mötesplatser för dig som har en funktionsnedsättning, du hittar länken under relaterad information/länkar.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.