Hjärtebacke

Restaurang Träffpunkten har bytt namn till Hjärtebacke. Vi lagar mat till förskolan, och till Hjärtebackens vård- och omsorgsboende levererar vi middag och kvällsmat varje dag.

Öppettider i vår servering: 

 • Lunch dagligen mellan kl. 12.00 och 13.30.
 • Vi har även en liten cafeteriaverksamhet, öppet 09.00-15.00.

Hjärtebacke förskola tillagar:

 • Ca 150 förskoleportioner
 • 60 middagar till Hjärtebacken vård- och omsorgsboende och demensboende
 • 20 middagar till restaurangen
 • 150 matdistributioner
 • 60 kvällsmat till Hjärtebacken vård- och omsorgsboende och demensboende
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.