Kontaktperson

Känner du dig ensam och vill känna social gemenskap? Vi kan erbjuda dig en kontaktperson.

Du träffar din kontaktperson cirka en gång per vecka för att umgås, prata, ta en promenad till en mötesplats eller någon annan aktivitet. Syftet är att utveckla en trygg och regelbunden relation för att skapa social gemenskap.

Vill du få en kontaktperson?

Vänd dig till en biståndshandläggare för att ansöka om att få en kontaktperson. Ring till medborgarcenter på telefon 044-13 50 00 så får du hjälp att bli kopplad till rätt handläggare. Anhöriga kan hjälpa till med din ansökan, men det är du själv som ska ansöka. Det kostar inget att få en kontaktperson.

Vill du bli kontaktperson?

Den främsta uppgiften är att vara medmänniska. Viktiga egenskaper för en kontaktperson är intresse och respekt för människor samt en vilja att finnas till och göra skillnad för en annan person.

Du träffar personen som du ska vara kontaktperson för tillsammans med en äldrepedagog och om båda parter vill, skrivs därefter ett avtal. Avtalet reglerar tystnadsplikt och ersättning och gäller tillsvidare med en månads uppsägningstid.

Kontaktperson är ett uppdrag som du utför åt Kristianstads kommun. Det utgår arvode och ersättning för omkostnader enligt kommunförbundets rekommendationer. Alla kontaktpersoner bjuds regelbundet in till gemensamma träffar och har tillgång till stöd av äldrepedagog.

Vill du få en kontaktperson? Kontakta biståndshandläggare, du når dem via medborgarcenter.

Vill du bli kontaktperson? Vad roligt! Ansök via e-tjänsten.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.