Sommarlyckan hemtjänst

Vi sätter dig som kund i centrum. Det innebär att du utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med stort inflytande.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Centrala Kristianstad – hemtjänst och hemsjukvård i områdena Sommarlust och Lyckans höjd.

Verksamhetens mål

Vi sätter dig som kund i centrum. Det innebär att du utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med stort inflytande. Vi är mycket flexibla kring dina insatser. Vi arbetar efter att försöka lösa dina behov och önskemål. Vi erbjuder alla de olika insatser som finns inom hemtjänsten. Vi arbetar med ett rehabiliterande synsätt samt med stor flexibilitet i det dagliga arbetet.

Personal och kompetens

Personalens grundutbildning: Flertalet av medarbetarna har vård och omsorgsutbildning.

Specialkompetens: Rehabombud finns. All personal arbetar med ett rehabiliterande synsätt.

Språkkunskaper: Svenska, albanska, turkiska, bosniska, polska.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.