Hemtjänst

Hemtjänst - hjälp i hemmet, ska ge det stöd som du behöver för att kunna bo kvar i din bostad.

Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt. Det kan till exempel vara hjälp med att ta av och på kläder, duscha, bryta ensamhet eller att städa och tvätta.

Du kommer att erbjudas en kontaktman i hemtjänstgruppen. Din kontaktman har ett särskilt ansvar för att hemtjänsten hos dig fungerar på ett bra sätt.

När du vill ansöka om hemtjänst tar du kontakt med en biståndshandläggare. Lättaste sättet att komma i kontakt med en biståndshandläggare på Myndighetsenheten i ditt område är att ringa Medborgarcenter och ange var du bor.

Val av leverantör av hemtjänst

Du kan välja leverantör av den hemtjänst du blivit beviljad. Det innebär att du som har hemtjänst kan välja att få stödet utfört av kommunen eller av en privat leverantör. Företagen är godkända av kommunen.

När du ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare informeras du om vilka leverantörer du kan välja mellan. Du har alltid möjlighet att byta leverantör. Alla val och omval sker via din biståndshandläggare.

Biståndshandläggaren kontaktar den leverantör du valt som sen kontaktar dig. Om du inte gör något val tilldelas du en leverantör enligt en i förväg bestämd turordningslista.

Vilka kan jag välja?

Beroende på var i kommunen du bor har du olika många leverantörer av hemtjänst att välja mellan. Klicka på kartan nedan för att se vilka leverantörer som finns i respektive område. En leverantör kan utföra hemtjänst inom ett eller flera av dessa områden.

Tilläggstjänster

Företag kan erbjuda tilläggstjänster, det vill säga tjänster utöver de biståndsbeviljade insatserna. Om du vill köpa tilläggstjänster beställer och betalar du dessa direkt till företaget enligt företagets prislista.

Leverantör Insatser som utförsGeografiskt område
Alternativ hemtjänst Service, personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård Område 1,2,4,8
HS Service och Support Service, personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård Område 1,2,4
Kristianstads kommun Service, personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård Hela kommunen
Nya Hemtjänsten Syd Service, personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård

Område 1,2,3,4,5,6,7

Näsby hemtjänst AB Service, personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård Område 2

 

Vår servicegaranti till dig som ansöker om bistånd eller insatser

Vår servicegaranti är ett löfte om vilket innehåll och kvalitet du kan förvänta dig av vår service när du ansöker om bistånd eller insatser från omsorgsförvaltningen. 

Vårt mål är att fatta beslut inom tre månader från att vi fått din ansökan.

Vi garanterar:

 • Att en handläggare tar en första kontakt med dig inom en vecka från det att ansökan – muntligt eller skriftligt – har kommit in till oss.
 • Att du får information om vem som handlägger ditt ärende, hur handläggningen kommer att gå till samt information om ungefärlig handläggningstid.
 • Att informera dig i god tid om vi bedömer att handläggningstiden kommer ta längre tid än tre månader.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är det viktigt att du:

 • Skickar in de intyg och underlag som vi frågar efter.
 • Medverkar vid utredningen så att vi kan fullfölja den på bästa möjliga sätt.

Är du inte nöjd?

Om vi inte lever upp till det vi garanterar är vi angelägna om att du kontaktar oss. Du kan välja mellan att lämna dina synpunkter på följande sätt:

 • Skriv ner dina synpunkter och skicka till: Kristianstads kommun, Omsorgsförvaltningen, Myndighetsenheten, 291 80 Kristianstad.
 • Fyll i formuläret Synpunkten. Här kan du lämna synpunkter på hela kommunens verksamhet, såväl positiva som negativa. Välkommen att tycka till!

 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.