Råd och stöd vid kognitiv sjukdom/demens

Kommunens specialistsjuksköterskor kan ge information, råd och stöd till dig med en kognitiv sjukdom och dina anhöriga.

Misstänker ni att någon närstående, eller ni själva, utvecklar en kognitiv sjukdom ska i första hand vårdcentralen kontaktas för att inleda en basal minnesutredning. Behövs hjälp i hemmet i form av hemtjänstinsatser kontaktas den biståndshandläggare som är ansvarig för ert geografiska område (se länk nedan).   

Kommunens specialistsjuksköterskor finns behjälpliga för dig som behöver stöd i frågor kring kognitiva sjukdomar. Vi är tillgängliga för alla personer som utvecklat en kognitiv sjukdom oavsett ålder. För dig som är anhörig till en person med kognitiv sjukdom erbjuder vi anhörigstöd i samarbete med kommunens anhörigkonsulenter (se länk nedan).  

Våra tjänster är kostnadsfria. Vi erbjuder bland annat: 

  • hembesök
  • rådgivande telefonsamtal
  • anhörigstöd såväl i grupp som individuellt
  • konsultationer till kommunens personal
  • lotsfunktion genom vårdens instanser

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.