Demensstöd

Demenssjuksköterskan ger information, stöd och råd till dig med demenssjukdom och dina närstående.

Naturligt åldrande medför inte automatiskt demensutveckling och all glömska är inte demenssjukdom.

Misstänker du att någon närstående, eller du själv, utvecklar en demenssjukdom bör du i första hand kontakta vårdcentral/distriktsläkare för utredning.

Kommunens demenssjuksköterska kan kontaktas för kostnadsfritt

  • hembesök
  • telefonsamtal
  • besök på Demenscentrum Charlottesborg

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.