Stafvre korttidsboende

Stafvre korttidsboende består av avdelningarna Stafvre 1, 2 och 3 samt Jasminens växelvård.

Syfte

  • Avlösning utanför hemmet
  • Växelvård
  • Rehabilitering/aktivering
  • I väntan på permanent vård- och omsorgsboende
  • Särskilda omsorger efter sjukhusvistelse

Korttidsboendet bedriver växel- och korttidsvård med ett rehabiliteringstänkande och flexibelt arbetssätt. Detta innebär att kunderna gör allt de själva kan för att bibehålla och om möjligt förbättra sina funktioner. Personalen motiverar, stimulerar och stödjer.

Vistelsen grundar sig på ett biståndsbeslut som ges efter utredning av biståndshandläggare. Att bo på ett korttidsboende är tidsbegränsat, under vistelsen görs en vårdplanering för att utreda framtida hjälpbehov.

Insatserna individanpassas efter kundens behov och önskemål. Anhörigas medverkan, information och kunskap är viktig under vistelsen.

 
KontakterTelefonnummer
Stafvre 1 044-13 62 54
Stafvre 2 044-13 62 52
Stafvre 3 044-13 54 62
Jasminens växelvård 044-13 63 46

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.