Korttidsboende

Olika former av tillfälliga boenden finns för dig som har behov av till exempel återhämtning, avlastning eller miljöombyte. Boendeformen är behovsprövad. Inom kommunens olika verksamheter benämns tillfälliga boenden med olika namn.

Korttidsboende inom vård och omsorg

En plats på ett korttidsboende är ett tillfälligt boende som är behovsprövat. Det kan beviljas för dig som på grund av sjukdom eller annan orsak behöver återhämtning, i väntan på annat boende eller som avlastning för närstående.

På korttidsboendet får du individuellt anpassad hjälp och stöd med det du har svårt att klara på egen hand. Det kan vara hjälp med klädsel, hygien eller hjälp/stöttning vid måltider till exempel.

Ett korttidsboende kan även vara aktuellt en kortare period för dig som vårdas av en anhörig i hemmet, så kallad avlastning/växelvård.

I kommunen finns cirka 60 rum för korttidsboende för äldre personer. Alla korttidsboende är i regel öppna hela dygnet, både vardagar och helger. Korttidsboende beviljas av omsorgsförvaltningens biståndshandläggare.

Du hittar kontaktuppgifter till biståndshandläggare under länkar.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.