Boende

Du som vill flytta från ditt nuvarande hem eller inte klarar att bo kvar, kan ansöka om att flytta till ett annat boende. Det finns olika former av boende med varierande grad av vård och omsorg.

Besök på vård- och omsorgsboenden under pandemin

Om att besöka vård- och omsorgsboenden under pandemin

Om att besöka omsorgens restauranger under pandemin

Våra vård- och omsorgsboenden

Du hittar alla våra boenden via menyerna på sidan. Kommunen driver totalt 23 boenden och har utöver det avtal med privata utförare som driver Amalia, Axeltorp, Christiansro, Lindåsa och Sommarlustvägen. Tätörtsvägen drivs i form av en intraprenad och Skogåsa drivs i egen regi.

Med biståndsbedömning

För att få flytta till ett vård- och omsorgsboende ska du göra en ansökan och dina behov utreds tillsammans med en biståndshandläggare.

Utan biståndsbedömning

För att flytta till trygghetsboende ställer du dig i kö hos AB Kristianstadsbyggen (ABK).

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.