Avgiftshandläggare ordinärt boende

Avgiftshandläggare beräknar utifrån din inkomst vad du ska betala för den insats du har blivit beviljad. Ta kontakt med avgiftshandläggaren i det område du bor om du har några frågor. Telefontid: måndag - fredag kl. 10.00-11.30

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.