Anpassningar till följd av pandemin

För att skydda våra mest sårbara har vi beslutat om att genomföra vissa förändringar i våra verksamheter riktade till äldre.

Besök på vård- och omsorgsboende

Mötesplatser och aktiviteter

Omsorgsförvaltningens restauranger

Följande verksamheter är också stängda eller pausade:

  • Afasifyren är stängd, men planerar för öppning i oktober.

Växelvården som normalt finns på Jasminen bedrivs tillsvidare på korttidsavdelningarna eftersom Jasminens lokaler är omprioriterade till annan verksamhet i nuläget. Jasminen planerar att öppna växelvården i januari.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.