Senior, äldre

Vi vill ge dig som senior möjlighet att leva ett gott liv efter dina förutsättningar. Vi kan erbjuda förebyggande insatser och aktiviteter, omsorg i form av hemsjukvård och olika stödinsatser i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende med mera.

Anpassningar till följd av pandemin

För att skydda våra allra mest sårbara har vi beslutat om att genomföra vissa förändringar i våra verksamheter riktade till äldre.

Besök på vård- och omsorgsboende

Mötesplatser och aktiviteter

Omsorgsförvaltningens restauranger

Följande verksamheter är också stängda/pausade tillsvidare

 • Afasifyren
 • Fixarna
 • Surfgruppen
 • Dagverksamhet demenscentrum Charlottesborg stängt från 26 mars.
 • Växelvården Jasminen stängt från 15 april, men öppnas i begränsad omfattning 18 maj.

 

Vår verksamhet

Viktiga stödinsatser är hemtjänst, dagverksamhet, hemsjukvård, anhörigstöd, demensstöd, bostadsanpassning, kontaktperson, frivilliga,  trygghetslarm, fixarna, korttidsboende, vård- och omsorgsboende och mötesplatser för gemenskap och aktiviteter.

De flesta insatser kräver att du får ett beslut från en biståndshandläggare.

Mötesplatserna är en del av omsorgsförvaltningens förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens fyra hörnpelare: social gemenskap, delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

Kristianstads kommun har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen, beslutad av omsorgsnämnden. Värdighetsgarantin innebär att kommunen har särskilda kvalitetsmål för några områden inom äldreomsorgen.

För att kontinuerligt förbättra kvaliteten i hemtjänst och vård- och omsorgsboende görs kvalitetsundersökningar. Du hittar dem under respektive hemtjänstgrupp och boende.

Kultur i äldreomsorgen

Kristianstads kommun satsar på kultur i äldreomsorgen som ett samarbete mellan omsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Vi har under många år arbetat och implementerat kultur för äldre i äldreomsorgen.

Vi har kulturombud ute på våra vård- och omsorgsboende. De har en nyckelfunktion som både mottagare och förmedlare av kultur ute i verksamheterna.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

+46 44 13 50 00

Visit address

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad

Handböcker och kvalitetsledningssystem

Handböcker och kvalitetsledningssystem

Här har vi samlat omsorgsförvaltningens handböcker. I dessa beskrivs de rutiner som gäller för respektive handbok.

Ta mig dit