Mötesplats Norreport

Tack till alla deltagare som genom åren varit aktiva i mötesplatsen och dess olika aktiviteter!

Om Mötesplats Norreport

Norreport genomgår just nu en förändring där verksamheten går från att vara en träffpunkt till att vara ett öppenvårdshus.

Fokus för nya Norreport kommer vara att genom öppenvårdsinsatser arbeta mot nykterhet och drogfrihet, arbeta mot självständighet och arbeta mot aktivt deltagande i samhällslivet.

En del av verksamheten kommer att vila på biståndsbeslut. Arbetet med denna omställning kommer pågå åtminstone under återstoden av 2021.

Har du frågor förslag eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig enhetschef.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.