Mötesplats Norreport

Tack till alla deltagare som genom åren varit aktiva i mötesplatsen och dess olika aktiviteter!

Om Mötesplats Norreport

Mötesplats Norreport i sin tidigare form, som fristående verksamhet, är permanent stängt. Lokalerna fungerar idag som ett nav i Vuxenvårdens öppenvårdsarbete med grupper och enskilda besök så väl som en daglig öppenvårdsbehandling riktad mot missbruk baserat på modellen CRA. Är du nyfiken på vad mer som finns på Norreport i dagsläget är du välkommen att kontakta ansvarig enhetschef. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.