Psykisk ohälsa

Om du lever med psykisk ohälsa kan du få stöd och hjälp. Våra verksamheter riktar sig till barn, unga och vuxna.

Ungdomsgruppen Synas är en grupp för unga med psykisk ohälsa.
Ungdomsgruppen Synas är en grupp för unga med psykisk ohälsa.

Du som lever med psykisk ohälsa och dina anhöriga kontaktar oss för mer information om vilket stöd som finns att få av kommunen. Du ringer till kommunens Medborgarcenter under kontorstid som hjälper dig att komma i kontakt med rätt person. Du kan även läsa mer under någon av länkarna. Efter kontorstid kan du ringa till sociala jouren på 044-775 78 78. 

Andra organisationer och myndigheter

Ring 112 vid akut psykisk ohälsa

Vid akut psykisk ohälsa ska du ringa 112. Du kan även begära att komma i kontakt med psykiatriambulansen.

Vuxenpsykiatriska mottagningen i Kristianstad

Vid behov av kontakt med Vuxenpsykiatriska mottagningen i Kristianstad kan du ringa till 044-309 21 03.

Polisen

Du som vill göra polisanmälan som inte är akut ringer till 114 14.

Bup – för dig under 18 år

Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder rådgivning, utredning och behandling till barn och unga med psykisk ohälsa. Här hittar du råd och självhjälp för att må bättre och hjälpa andra. Du hittar även kontaktvägar och information om hur du kan få hjälp.

Jourhavande medmänniska

Du kan även ringa till Jourhavande medmänniska på telefonnummer 08-702 16 80.

Brottsofferjouren

Du som är utsatt för brott kan ringa till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne 044-12 17 33.

Självmordslinjen

Du som har självmordstankar kan dygnet runt ringa till Självmordslinjen på telefonnummer 90 101.

1177 Vårdguiden

På 1177.se hittar du information om olika hälsotillstånd och var du kan få hjälp.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.