Vändpunkten

Vändpunkten Kristianstad finns för dig som är anhörig/närstående och har någon i din närhet som missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter.

Du är inte ensam. Drygt 25 000 av invånarna i Kristianstads kommun beräknas vara anhöriga till någon som är beroende av alkohol eller narkotika.

När någon i ens närhet dricker eller drogar är det lätt att den som är närstående blir förvirrad, rädd, ledsen och arg. Då behöver man hjälp med att förstå vad det är som händer.

Som familjemedlem behöver man minst lika mycket stöd och hjälp som den som dricker eller drogar. Att prata med andra med liknade erfarenheter kan vara till hjälp.

Kom ihåg

  • Det är inte ditt fel att någon dricker eller drogar
  • Du är inte ensam
  • Du har rätt att få hjälp för din egen skull
  • Att prata med någon kan hjälpa

Vi kan hjälpa dig

Vändpunkten Kristianstad erbjuder grupp för dig som är anhörig över 18 år och har någon i din närhet som missbrukar.

Vi träffas en gång i veckan under 14 veckor. Här träffa du andra anhöriga i liknande situation och får kunskap, stöd och gemenskap i form av föreläsningar, gruppsamtal och fika.

Nya grupper startar varje vår- och hösttermin. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Bra att veta om Vändpunkten

  • Vi har tystnadsplikt och du som vänder dig till oss kan vara anonym
  • Vi registrerar inte ditt besök och du måste inte ha ekonomiskt bistånd för att komma till oss
  • Vår gruppverksamhet är gratis

Vår metod

Vår personal har stor erfarenhet och har utbildning i att leda grupper för närstående. Vi använder en pedagogisk metod med terapeutiska effekter.

Vändpunkten Kristianstad är en verksamhet i Kristianstad kommuns regi genom Arbete och välfärdsförvaltningen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.