Boendebasen

Boendebasen är både en öppenvårdsverksamhet och ett drogfritt stöd- och motivationsboende för vuxna över 25år med missbruksproblem. Hos oss finns personal dygnet runt. Vi erbjuder stödperson till våra boende och till dig som har en egen bostad men behöver stöd.

Välkommen till Boendebasen. Hos oss kan du få hjälp och stöd för att ta dig ur ditt missbruk.
Välkommen till Boendebasen. Hos oss kan du få hjälp och stöd för att ta dig ur ditt missbruk.

 

Vi kan erbjuda

  • Öronakupunkturbehandling för att lindra drogsug och underlätta vid avgiftning.
  • Hasch-program för dig som vill sluta med cannabis.
  • Återfallsprevention för att förebygga återfall i missbruk.
  • Samtalsstöd.
  • Träning av dagliga aktiviteter som personlig hygien, städning, matlagning och tvätt (ADL-träning). 

Boendebasens behandlingsassistenter arbetar självständigt i både korta och långvariga stödkontakter med klienter, enligt de arbetsplaner som man kommit överens om. Kontakterna innebär allt från samtalsstöd till ADL-träning, att få struktur i livet och sköta sin vardag.

Vi arbetar nära klienten i samverkan med klientens sociala och professionella nätverk.

Vi finns tillgängliga på telefon för råd och stöd.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.