Missbruk

Det finns hjälp att få för dig som har ett missbruks- eller beroendeproblem. Vårt arbetssätt bygger på att vi hjälps åt för att du ska komma till rätta med dina problem.

Om du eller någon i din närhet har problem med ett beroende, tex. missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande droger eller problem med spel om pengar, har vi verksamheter som kan hjälpa dig. Vi har verksamheter som arbetar med behandling och förebyggande arbete.

Vuxenvårdens verksamheter riktar sig till vuxna personer över 20 år. Du är välkommen till oss ensam eller tillsammans med din familj. Du och personal kommer tillsammans överens om var ni ska träffas.

Är du under 20 år så tar du kontakt med Mottagningsteamet Barn & Unga :

Stöd till barn och ungdom - Kristianstads kommun 

Vi erbjuder

  • stöd
  • samtal
  • råd
  • planering
  • tillfälligt motivations-boende

Ansök om hjälp

Välkommen att kontakta oss om du vill ansöka om hjälp. När du ansöker kommer någon av våra socialsekreterare att ta emot din ansökan. Du blir kontaktad och tillsammans diskuterar ni vilken hjälp som du behöver.

Om du vill veta mer om vilken typ av stöd vi har är du välkommen att kontakta oss. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.