Vilket stöd kan man få?

Om du är ny i Sverige, nyanländ eller asylsökande kan du behöva lära dig svenska, hitta boende och lära dig mer om samhället och om kommunen så att du på bästa sätt kan hitta din väg till egen försörjning.

Informationsverige.se

Här kan du som är asylsökande eller som nyligen fått uppehållstillstånd hitta svar på frågor om hur det svenska samhället fungerar. Du hittar också information om vilka myndigheter som du kommer i kontakt med under din första tid i landet. Du kan följa steg för steg hur det fungerar från det du söker asyl tills dess du är delaktig i det svenska samhället och jobbar eller studerar. Sidan Informationsverige.se finns på flera olika språk.

Samhällsorientering för invandrare

Samhällsorientering är för dig som är 18- 64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare. All information i samhällsorienteringen ges på ditt hemspråk. Målet är att du som nyanländ ska känna till och förstå dina rättigheter och skyldigheter inom arbetsliv, utbildning och hälsa.

Samhällsorientering

Rådgivning och hjälp med myndighetskontakt

När du besöker Kristianstads kommun eller ringer till oss är det Medborgarcenter du kommer till först. De hjälper dig med frågor som handlar om Kristianstads kommun. På Medborgarcenter hittar du informationsmaterial och får hjälp att fylla i blanketter. Det finns datorer som du kan använda för att söka information, kontrollera din e-post, läsa nyheter eller använda sociala medier. Du kan också få hjälp att hitta information på kommunens webbplats. Personal på Medborgarcenter talar svenska och engelska.

Samtalskontakt och anhörigstöd

Om du behöver prata med någon om din situation så kan du vända dig till kommunens olika samtalsstöd. Det finns olika typer av samtalsstöd beroende på vad du behöver.

Samtalskontakt och anhörigstöd 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.