Frukostmöten om integration

Vi ordnar frukostmöten för föreningar, studieförbund, volontärer och organisationer som arbetar med integrationsfrågor, fyra gånger om året. Då informerar vi om den aktuella flyktingsituationen, om insatser som pågår, delar erfarenheter och samverkar kring integrationsarbetet i kommunen.

Frukostmöten

Fyra gånger om året anordnas vanligtvis frukostmöten integration på Kulturkvarteret i Kristianstads kommun. Vi är glada för alla insatser som pågår i kommunen för ökad integration. Tillsammans hjälps vi åt.

Syftet med frukostmöten integration är att du som på olika sätt engagerar dig och arbetar med integrationsfrågor får möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter. Till varje möte bjuds olika aktörer in att berätta om hur de arbetar med integration och vad som är på gång i vår kommun. Har du förslag på teman får du gärna kontakta våra integrationssamordnare.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.