Ledsagarservice

Ledsagarservicen skall skapa möjligheter för kunden att kunna ta del av samhällsutbudet, samt att bibehålla och utveckla ett socialt nätverk. Det är viktigt att kunden med, stöd av ledsagaren, ges möjlighet att ta del av aktiviteter utifrån sina egna önskemål.

Ledsagarservice

Isolering är ofta en följd av en funktionsnedsättning. Insatsen syftar till att bryta denna isolering genom att möjliggöra delaktighet i samhällsutbudet i närområdet. Ledsagarens uppgift är att vara ett stöd vid dessa aktiviteter.

Insatsen bygger på kundens behov och önskemål samt planeras i samråd.

Insatsen styrs av ett antal beslutade timmar. Ansökan avseende insatserna handläggs av biståndshandläggare på myndighetsenheten.

Till dig som beviljats insatsen ledsagarservice enl. LSS

Ledsagning ska göra det möjligt för dig att ta del av aktiviteter utifrån dina behov och önskemål.

Du har rätt att använda din ledsagare det antal timmar per månad som är beslutade. Genomförandet planerar du tillsammans med din ledsagare.

Syftet med ledsagningen är att den sker utanför hemmet.

Om du tillsammans med din ledsagare, planerar att genomföra en aktivitet som kräver transport ska färdtjänst eller kollektivtrafik användas.

De aktiviteter som medför kostnader, betalar du själv. Kostnaden för ledsagaren betalar inte du.

  • Du kan förvänta dig att ha ett stort inflytande över utformningen av insatsen.
  • Du ska ha medbestämmande och rätt till att utvecklas utifrån dina individuella behov.
  • Vid rekrytering av ledsagning läggs stor vikt vid personlig lämplighet.

Till dig som har eller är intresserad av en anställning som ledsagare enl. LSS

Syftet med insatsen ledsagarservice är att skapa möjlighet för kunden att kunna ta del av samhällsutbudet, samt bibehålla och utveckla ett socialt nätverk.

Det är viktigt att kunden med, stöd av ledsagaren, ges möjlighet att ta del av aktiviteter utifrån sina egna önskemål.

Exempel på aktiviteter som kan förekomma i en ledsagning kan vara stöd vid:

  • träning
  • bio
  • konsert/teaterbesök
  • promenader
  • deltagande i scouterna med mera

Ledsagning sker alltid utanför det egna hemmet.

Om kunden önskar genomföra aktiviteter som kräver transport används kollektivtrafik eller färdtjänst.

Arbetsgivaren ställer inga krav på utbildning eller erfarenhet för att jobba som ledsagare, dock är det alltid meriterande.

Det är inte ledsagaren som hanterar eller planerar kundens ekonomiska medel. Däremot är det kunden själv, vårdnadshavaren eller god mans uppgift att tillsammans med ledsagaren planera så att det finns de pengar som krävs för att utföra de planerade aktiviteterna.

Anställningar som rör barn och unga föregås av utdrag från belastningsregistret.

Uppdraget som ledsagare genomförs under gällande sekretesslagstiftning.

Arbetsgivaren erbjuder i samband med anställning möjlighet att genomgå en webbaserad yrkesintroduktion inom området funktionsnedsättning.

Om ledsagaren avser att avsluta sitt uppdrag bör arbetsgivaren meddelas minst 1 månad i förväg.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.