Hjälpmedel

Du som har någon form av funktionsnedsättning kan få låna hjälpmedel för att klara vardagen bättre.

Hjälpmedel ordineras utifrån dina individuella behov. Det är arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och sjuksköterskor som bedömer dina behov i samråd med dig.

Hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt men bedömningen av hjälpmedelsbehovet debiteras enligt taxan för hemsjukvård.

Vissa hjälpmedel, som till exempel elrullstolar, synhjälpmedel och hörselhjälpmedel tillhandahålls av Region Skåne.

Hur gör jag för att få hjälp?

Välkommen att kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast i ditt område. du kan också ringa medborgarcenter så kopplar de dig till rätt person.

Återlämning av hjälpmedel 

Du lämnar tillbaka dina hjälpmedel på Estrids väg 1 i Kristianstad alla vardagar mellan kl. 8.00 – 17.30.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.