Hemtjänst

Hemtjänst – hjälp i hemmet, ska ge det stöd som du behöver för att kunna bo kvar i din bostad.

Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt. Det kan till exempel vara hjälp med att ta av och på kläder, duscha, bryta ensamhet eller att städa och tvätta. 

Hur mycket hjälp du behöver kan variera från en gång till en annan. Det är viktigt att du deltar i sysslorna efter din egen förmåga.

Du kommer att erbjudas en kontaktman i hemtjänstgruppen. Din kontaktman har ett särskilt ansvar för att hemtjänsten hos dig fungerar på ett bra sätt.

När du vill ansöka om hemtjänst tar du kontakt med en biståndshandläggare. Lättaste sättet att komma i kontakt med en biståndshandläggare på Myndighetsenheten i ditt område är att ringa Medborgarcenter och ange var du bor.

Val av leverantör av hemtjänst

Du kan välja leverantör av den hemtjänst du blivit beviljad. Det innebär att du som har hemtjänst kan välja att få stödet utfört av kommunen eller av en privat leverantör. Företagen är godkända av kommunen.

När du ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare informeras du om vilka leverantörer du kan välja mellan. Du har alltid möjlighet att byta leverantör. Alla val och omval sker via din biståndshandläggare.

Biståndshandläggaren kontaktar den leverantör du valt som sen kontaktar dig. Om du inte gör något val tilldelas du en leverantör enligt en i förväg bestämd turordningslista.

Vilka kan jag välja?

Beroende på var i kommunen du bor har du olika många leverantörer av hemtjänst att välja mellan. Klicka på kartan nedan för att se vilka leverantörer som finns i respektive område. En leverantör kan utföra hemtjänst inom ett eller flera av dessa områden.

Leverantör Insatser som utförs Geografiskt område
Alternativ hemtjänst Service, personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård Område 1,2,4,8
HS Service och Support Service, personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård Område 1,2,4
Kristianstads kommun

Hemtjänstleverantörer
Service, personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård Hela kommunen
Nya Hemtjänsten Syd Service, personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård

Område 1,2,3,4,5

Tilläggstjänster

Företag kan erbjuda tilläggstjänster, det vill säga tjänster utöver de biståndsbeviljade insatserna. Om du vill köpa tilläggstjänster beställer och betalar du dessa direkt till företaget enligt företagets prislista.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.