Hälso- och sjukvård, LSS

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar, för den hälso- och sjukvård som bedrivs i boendeform enligt LSS §9:9 samt under tiden du vistas på daglig verksamhet enligt LSS §9:10

Hälso- och sjukvårdsinsatser tillgodoses utifrån ett multiprofessionellt team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och logoped.

Vill du komma i kontakt med någon i Hälso- och sjukvårdsteamet, vänligen ring medborgarcenter och tala om var du bor så kopplar de dig.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar för personer i bostäder med särskild service enligt LSS

  • Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård och rehabilitering förutom den hälso- och sjukvård som meddelas av läkare.

  • Kommunen ansvarar för basal palliativ vård upp t o m sjuksköterskenivå.

  • Kommunen ansvarar för habilitering i vardagen för personer över 18 år i bostäder med särskild service samt för personer som har daglig verksamhet enligt LSS under den tiden de vistas där.

  • Kommunen har det fulla habiliteringsansvaret för personer som bor i bostäder med särskild service och/eller har daglig verksamhet som är födda -74 eller tidigare.

  • Kommunen ansvarar för hjälpmedel till personer från 20 år och uppåt med undantag av elektriska rullstolar, drivaggregat, bilanpassningar, TENS och vissa kommunikationshjälpmedel.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.