Fritidsverksamheten

Fritidsverksamheten inom Funktionsstöd arbetar för en aktiv fritid för personer tillhörande LSS.

Fritidsverksamheten

Fritidsverksamheten skapar och genomför aktiviteter baserat på målgruppens önskemål i samarbete och samverkan med de lokala studieförbund och föreningar som gjort sig tillgängliga för vår målgrupp.

Målgruppens önskemål förmedlas dels i:

  • PTF (personalträff avseende fritid), som består av valda representanter från personalgruppen i våra särskilda boendeenheter samt personal från Fritidsverksamheten. Här finns även representant från FUB:s styrelse.
  • Fritidsrådet, som består av valda och fritidsintresserade personer med eget LSS-beslut. Rådet leds av personal från Fritidsverksamheten.

Fritidsverksamhetens aktiviteter sammanställs i tidningen Fritidsnytt som utkommer 3 gånger/år. Tidningen finns att hämtas på de större dagliga verksamheterna i kommunen samt på Funktionsstöds kontor på Västra storgatan 51 D.

Fritidsnytt finns också på våra egna mötesplatser, ex Café Barbacka, Mötesplatserna Odal och Skulptören.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.