Fritidsverksamheten, socialpsykiatri

Kristianstads kommun kan erbjuda en rad fritidsaktiviteter för dig med psykisk funktionsnedsättning.

Fritidsverksamheten ansvarar för en aktiv fritid

Vi verkar för att människor med psykisk funktionsnedsättning ska ges möjlighet och förutsättningar till en innehållsrik och stimulerande fritid. För att delta i våra aktiviteter krävs biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare.

Fritidsverksamheten skapar och genomför aktiviteter baserat på målgruppens önskemål. Du hittar programmet om du klickar på den gröna puffen här på sidan.

PTF (Personal/Träff/Fritid), som består av valda representanter från de olika enheterna i socialpsykiatrins verksamhet. Brukarrådet, som består av valda brukare, personal och enhetschef. Fritidsrådet, består av brukare som träffas 3 gånger per år för att påverka Fritidsaktiviteterna i häftet.

 

Exempel på aktiviteter som sker varje vecka

Varmvatten gymnastik, Badriket Måndagar kl 15.00-16.30
Mötesplatsen Café Odal Tisdagar kl 16.00-18.30
Torsdagar kl 16.00-19.00
Diskussionsgrupp, se program under dokument  

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.