Dagverksamhet

Om du har en funktionsnedsättning kan du få komma till en dagverksamhet där du under dagtid får social samvaro samt möjlighet att delta i aktiviteter

Dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning

Dagverksamheten erbjuder dig meningsfulla aktiviteter och sysselsättning i social gemenskap, strukturerade rutiner och välplanerade aktiviteter. Det kan till exempel vara promenader, gymnastik, högläsning, allsång, frågesport, dans och social samvaro.

Målet med dagverksamheten är att

  • vara en träning för ett självständigare liv och arbete
  • vara socialt och arbetsmässigt utvecklande
  • i så stor utsträckning som möjligt integreras i samhället
  • det skall finnas ett utbud av olika former av verksamhet
  • samarbeta med andra organisationer i samhället.

Afasifyren och Konsensus är dagverksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.