Tollarps aktivitetshus

Vi är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och tycker om att jobba i grupp.

Metoder

Vår inriktning är kommunikation där vi använder oss av allas olika sätt att kommunicera ex: AKK- TAKK, widgit & foto.

Vi arbetar strukturerat med individuella scheman med de bild stöd som du använder i din kommunikation.

Aktiviteter som vi erbjuder är följande

 • Spel/kommunikation
 • Data
 • Hantverk
 • Bak/ köksaktivitet
 • Promenad med mål
 • Roliga timmen
 • Högläsning
 • Olika musikaktiviteter
 • Tovertafel- Stimulerings spel
 • Mys aktivitet
 • Rörelse

Vi inriktar oss på gruppaktiviteter där du får möjlighet till samspel med andra deltagare & använda dig av ditt eget kommunikationssätt.

Verksamhetens mål

Våra ledord är – Kommunikation- Glädje- Respekt- Struktur

När alla förstår vad du säger och vi kan samtala med varandra, känner man sig glad och respekterad.

Struktur i vardagen med individuella schema, skapar trygghet och detta jobbar vi aktivt med på Tollarps Aktivitetshuset.

Delaktighet- självbestämmande- medbestämmande

Vi ger dig möjlighet att bestämma hur dina dagar ska se ut på Tollarps Aktivitetshuset, vi använder samtalsmatta för att tydliggöra valen.

Arbetsplatsmöten som vi har var sjätte vecka är deltagarnas möte, där ni bestämmer vad ni vill ta upp & prata om. På dessa möten påverkar du din arbetsplats.

För att kunna påverka arbetsmiljön på jobbet kan man välja att vara med på brukarundersökning, där du svarar på frågor om hur du upplever stödet på din arbetsplats. 

Välkomna!

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.