Saveko

Saveko är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL. Vi är en stor daglig verksamhet som finns på Stena recycling i Snårarp samt Returum återvinningscentral på Ängamöllans industriområde.

Metoder

Vi arbetar med motiverande samtal och tydliggörande pedagogik, utefter varje individs behov

Hos oss får du ett eget schema efter dina önskemål.

För dig kan vi erbjuda

Du kan arbeta på våra olika arbetsstationer utefter önskemål och intresse.
Stationerna är:

  • Cykelomsorg
  • Varuleverans
  • Butik och uppackning
  • Kök och Städ
  • Återbruk
  • Demontering
  • Montering
  • Strimla papper
  • Mellangruppen på Returum
  • Maträddarna sommarlust

Verksamhetens mål

Saveko ska vara så likt ett vanligt arbete som möjligt. Vi arbetar mot 3:e part, och utför arbete åt Renhållningen och Stena recycling. Du behöver kunna arbeta både självständigt och i grupp.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Vi erbjuder alla som vill, en genomförandeplan, där du sätter upp dina egna mål utifrån dina förutsättningar och förmågor.

Vi har frukostmöte varje Tisdag tillsammans. Varannan månad har vi också arbetsplatsmöte.

Välkomna!

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.