Lyktangruppen

Lyktangruppen är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL. Vi samarbetar med Ateljé Lyktan i Åhus, och arbetar i en avskild del av fabriken. Vårt arbete styrs av arbetsorder från Ateljé Lyktan.

Metoder

Vi arbetar efter personligt schema och får möjlighet att prova olika arbetsuppgifter, vilket utförs i ett anpassat tempo.

För dig kan vi erbjuda

  • Paketering order till lager och kund.
  • Packa tillbehörspåsar åt monteringsavdelningen.
  • Förmonterar olika detaljer som ska ingå i den färdiga armaturen.
  • Uppackning av inkommande gods.

Verksamhetens mål

Det är bra om du kan arbeta självständigt, handledare finns om du behöver stöd i din uppgift.

Alla på Lyktan får kunskap om material och vad produkten används till för att skapa sammanhang och ge ett helhetsintryck av den färdiga produkten.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Vi har återkommande arbetsplatsmöte, där vi pratar om hur vi har det på vår arbetsplats.

Vi erbjuder en genomförandeplan, där du sätter upp dina egna mål utifrån dina förutsättningar och förmågor.

Välkomna!

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.