Kanot- och vandringsleden

Kanot- och vandringsleden är en daglig verksamhet som arbetar med skötsel av Kristianstads kommuns vandringsleder, kanotleder samt en del badplatser.

Vid Råbelövssjön
Vid Råbelövssjön

 

Vi har vår verksamhet i naturskönt område på gamla A3 området i Åsum. Busshållplats finns precis utanför området. Vi är samlokaliserade med 3 andra dagliga verksamheter. Vi äter våra måltider ute, så man behöver ta med sig sin egen frukost och lunch.

Metoder

Varje morgon har vi en samling, där vi går igenom och planerar dagen med hjälp av bildstöd. Varje dag tar vi oss ut i skogen med vår buss. Vi är på många olika platser och alla dagar ser olika ut. Arbetet fördelas ute på plats.

För dig kan vi erbjuda

Ett arbete ute med varierande uppgifter, som till exempel: Räfsa löv, vedhantering, soptömning, plocka skräp, ser till att det är fint vid grill och vindskyddsplatserna, gräsklippning, trimmar, klipper grenar och buskar.

Vi underhåller Skåneleden i Kristianstads kommun, vilket innebär målning, markering med stolpar och pilar. Visst arbete kräver att man kan gå i backar och ojämn terräng och bära med sig utrustning.

Vi åker ut till våra arbeten med bil och släp.

Vi tillhandahåller arbetskläder och skor.

Verksamhetens mål

Kanot- och vandringsleden arbetar med skötsel av Kristianstads kommuns vandringsleder, kanotleder samt en del badplatser. Alla arbetar efter sin förmåga.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Vi erbjuder alla som vill, en genomförandeplan, där du sätter upp dina egna mål utifrån dina förutsättningar och förmågor.

Vi har återkommande arbetsplatsmöte i gruppen. Varje dag har vi genomgång av dagens arbetsuppgifter.

Välkomna!

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.