Kanonen

Kanonens dagliga verksamhet riktar sig till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och behöver en lugnare arbetsmiljö.

Metoder

Vi jobbar med tydliggörande pedagogik genom att anpassa dagen utifrån varje individs behov. Med tydliggörande pedagogik hjälper man individen att konkretisera, skapa lugn och förberedelse via schema, tidshjälpmedel och rutiner.  Det görs till exempel genom bildstöd och skriven text.

För dig kan vi erbjuda

  • Montering och paketering
  • Hantverksarbete och återbruk
  • Skötsel av området utomhus
  • Data med pedagogiska spel
  • Promenader
  • Musik med mera.

Kanonen har nära samarbete med andra dagliga verksamheter som Opus, Saveko, Rekonditioneringen och Ditt & Datt.

Vi anpassar strukturen individuellt utifrån varje deltagares behov med stöd av AKK och tydliggörande pedagogik. De flesta aktiviteterna sker individuellt.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

På Kanonen främjar vi delaktighet, självbestämmande och medbestämmande genom att alla deltagarna påverkar sin dag genom val, arbetsplatsmöte, brukarundersökning och  genomförandeplansmöte.

Välkomna!  

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.