Bilomsorgen

Bilomsorgen är en dagligverksamhet som riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

På Bilomsorgen arbetar vi med att tvätta och städa kommunens fordon.

Vi hjälper Dagligverksamhets Caféer med att leverera deras fika beställningar till kommunens olika arbetsplatser.

En Ytterligare arbetsuppgift är att tvätta Hjälpmedelcentrums ramper.

Metoder

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och motiverande samtal.

Bilomsorgen använder sig av arbetsbeskrivningar med text och bildstöd i de olika arbetsmomenten.

Vi har arbetsordningar som man kan ta med sig i städ delen som tydliggör i vilken ordning fordonet städas.

På arbetstavlan kan alla se i vilken arbetsgrupp man ingår i för dagen.

För dig kan vi erbjuda

 • Ett arbete i härlig gemenskap
 • På Bilomsorgen ingår man i ett arbetslag som är fördelat i tvätt och städ grupper.
 • Arbetskläder som vi tillhandahåller och tvättar.
 • Hörselskydd som finns att låna, då det ofta är hög ljudnivå.
 • man roterar i sina grupper och i sina arbetsuppgifter.

Verksamhetens mål

På Bilomsorgen eftersträvar vi att vara så likt en vanlig bilrekonditionering som möjligt.

Bilomsorgens mål är att arbeta utvecklande och motiverande.

Bilomsorgen står för gemenskap och trivsel.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Vi erbjuder möjligheten att arbeta i grupp efter egna förmågor.

Vi erbjuder upprättande av genomförandeplan med personlig utveckling.

På Bilomsorgen har vi onsdagsmöte, där vi delger information och arbetsplatsmöte (APM) ca var 6:e vecka, där vi pratar om hur vi har det på vårt arbete.

Välkomna!

 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.