Autismverksamhet Kasernvillan

I ett naturskönt område ligger Kasernvillans dagliga verksamhet som är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och autism.

Metoder

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik genom att erbjuda anpassade aktiviteter som tydliggörs med visuella schema som skapar begriplighet. Vi använder även tidshjälpmedel och rutiner som gör det hanterbart så du ska få en meningsfull sysselsättning.

AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) är i fokus för att öka möjligheten till delaktighet och självbestämmande. Metoden TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) används för att stödja kommunikation och språk.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande för att skapa en lugn miljö och strävar efter att du ska få en bra balans mellan krav och förmåga som kan bidra till en ökad självständighet i din sysselsättning.

För dig kan vi erbjuda

  • Eget arbetsrum
  • Pedagogiska spel
  • Fysisk aktivitet: promenader, idrott, cykelturer
  • Data/surfplattor
  • Serviceuppdrag: postrunda, tvättrunda, medicintransport, städa stränder
  • Industri/legoarbeten
  • Trädgårdsarbete
  • Musikstund
  • Utflykter/upplevelser

Verksamheternas mål  

Målet är att skapa en kommunikativ och trygg arbetsmiljö genom AKK och lågaffektivt bemötande där individens styrkor, behov och intressen tas tillvara på.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

På Kasernvillan främjar vi delaktighet, självbestämmande och medbestämmande genom olika val i ditt schema. Vi skapar medbestämmande på arbetsplatsen genom att årligen ha arbetsplatsmöte samt kunna delta i brukarundersökning. Här har du även möjligheten att vara delaktig i din genomförandeplan genom samtalsmattan.

Pictostatbilder på vad som händer på Kasernvillan

 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.