Funktionsnedsättning

Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i samhället och har samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare.

När det finns brister i miljön eller en verksamhet blir en funktionsnedsättning ett handikapp. När bristerna åtgärdats och tillgängligheten ökat kan handikappet minska eller försvinna.

Ett samhälle för alla

Kristianstads kommuns arbete med funktionsnedsättning grundar sig på de nationella målen för handikappolitiken:

 • En samhällsgemenskap med mångfald som grund.
 • Att samhället utformas så att människor i alla åldrar med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet.
 • Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

 Vi arbetar med att:

 • Identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning.
 • Förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning. Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar för självständighet och självbestämmande.
 • stärka självkänslan, ge möjlighet till ökad självkännedom, kunskap om makt, rättigheter och våld samt livsvillkor för personer med funktionsnedsättning genom metoden V.i.P, Viktig intressant Person.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.