www.föräldrar

Föreningarna Skånes Horn av Afrika och Quinnor United, baserade på Gamlegården, tog initiativ till projektet www.föräldrar där deltagarna fick möjlighet att gå en utbildning för att öka sin digitala kompetens.

Deltagare i projektet www.föräldrar.
Deltagare i projektet www.föräldrar.

Under utbildningens gång fick deltagarna stöd utifrån sina individuella förutsättningar. Projektet präglades av stor flexibilitet.

Förutom den grundläggande digitala kompetensen behandlade projektet förståelse för föräldrarollen i en svensk kontext och kännedom om barnrättsperspektivet. Deltagarna fick praktiskt träna på att använda e-legitimation, söka information på nätet, använda appar, myndigheternas webbplatser och logga in på skolans digitala plattformar. Projektet lyfte dessutom barnens digitala värld och de utmaningar som vårdnadshavare möts av kopplat till barnens surfande.

Manual som fler kan använda sig av

Utbildningen har mynnat ut i en manual som andra kommuner och föreningar kan ta del av för att genomföra liknande utbildning. Projektet har också genererat ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) som möjliggör fortsatt samarbete på ett nytt sätt efter att projektet avslutats.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.