Vårdnad, boende, umgänge

Om du och din partner har bestämt er för att inte bo ihop längre så måste ni komma överens om var era gemensamma barn ska bo. Om ni inte kan komma överens om det så kan tingsrätten besluta det åt er.

Vid en skilsmässa eller separation mellan föräldrar krävs planering och beslut om hur barnets framtida boende och umgänge ska se ut. Barnets bästa måste alltid vara utgångspunkten vid denna planering.

I Kristianstads kommun är det familjerätten som finns till stöd och hjälp för er om ni inte kan komma överens. Till oss kan ni som föräldrar vända er för rådgivningssamtal om ni är oense om ert barns boende eller när och var barnet ska träffa sin umgängesförälder.

Vid särskilda fall kan ni även ansöka om umgängesstöd eller övervakat umgänge.

Vid samtalen är alltid barnets bästa utgångspunkten och när det är lämpligt pratar vi även med barnet.

Om ni inte kan komma överens om var era gemensamma barn ska bo så kan tingsrätten bestämma det åt er. Det finns reglerat i föräldrabalken.

Informationssamtal

Från och med 1 januari 2022 erbjuds föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge informationssamtal. I informationssamtalen får föräldrarna relevant information som syftar till att de ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Från och med 1 mars 2022 införs krav på föräldrar som vill väcka talan i domstol gällande vårdnad, boende och umgänge att de först ska ha genomgått informationssamtal.

För mer information kontakta Familjerätten.

 

Två alternativ för att bestämma var barnet ska bo

Avtal skrivs på familjerätten

Föräldrar som är överens kan själva avtala om boendet. Avtalet har samma rättsliga status som en dom från Tingsrätten. Avtalen upprättas vanligtvis på familjerätten som också måste godkänna föräldrarnas överenskommelse genom att underteckna avtalet.

Anledningen till att familjerätten ska godkänna avtalet är att så långt som möjligt försäkra sig om att avtalet verkligen är till barnets bästa eftersom att avtalet har stora juridiska konsekvenser.

Tingsrätten beslutar om var barnet ska bo

Tingsrätten kan besluta om var barnet ska bo utan att upplösa den gemensamma vårdnaden. Tingsrätten kan också i vissa fall besluta om gemensam vårdnad trots att ena föräldern motsätter sig det.

Om ni inte är överens

Om ni inte är överens om vem som ska ha vårdnaden kan Tingsrätten begära att en vårdnadsutredning görs av familjerätten. Den tar vanligtvis 4-6 månader.

Kan ni inte komma överens om hur barnen ska ha det under utredningstiden kan Tingsrätten begära upplysningar, ett så kallat snabbyttrande, av familjerätten. Domstolen fattar därefter ett tillfälligt beslut som gäller under utredningstiden.

Vad begreppen gemensam, enskild och delad vårdnad betyder

Vårdnad av barn är ett rättsligt begrepp som tydliggör vilken av föräldrarna som har föräldraansvaret. Ansvaret är uppdelat i tre olika former.

Gemensam vårdnad

  • Båda föräldrarna ansvarar tillsammans för allt som rör barnet.
  • Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har den juridiska vårdnaden om barnet.
  • Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn.

Det kräver alltså att föräldrarna gemensamt kan fatta beslut kring de flesta frågor som rör barnet. Detta gäller oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller inte.

Lagstiftningen går allt mer mot att gemensam vårdnad är en självklarhet även då föräldrarna är separerade. Undantag finns givetvis men bör då i de flesta fall föregås av en utredning som visar att gemensam vårdnad inte skulle vara till barnets bästa.

Enskild vårdnad

  • En av föräldrarna ansvarar för allt som rör barnet.
  • En av föräldrarna har vårdnaden om barnet själv.

Mamman har alltid enskild vårdnad när ett barn föds och föräldrarna inte är gifta. Anmälan om gemensam vårdnad kan göras i samband med faderskapsbekräftelsen eller närsomhelst därefter.

En enskild vårdnadshavare kan besluta om nästan alla frågor som rör barnet. Men enligt föräldrabalken har den som har enskild vårdnad ett stort ansvar för att medverka till, och underlätta, ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern. Den förälder som har enskild vårdnad har också en skyldighet att informera den andre föräldern om saker som rör barnet och som kan anses vara av betydelse. Detta gäller exempelvis skolgång, flytt och sjukdom.

Delad vårdnad

  • Föräldrarna har enskild vårdnad om olika barn i en syskonskara.

De flesta beslut som rör vårdnad fattas av Tingsrätten. Familjerätten får alltid tillfälle att yttra sig även om ni gjort en gemensam ansökan.

Barnets efternamn

Ibland vill en förälder byta efternamn på barnet. Om barnet då har den andre förälderns efternamn måste denne lämna skriftligt medgivande. Om föräldrarna inte är överens lämnar Tingsrätten det vidare till familjerätten. Familjerätten gör en utredning där barnets bästa utreds. 

Är barnet över tolv år krävs också barnets skriftliga samtycke.

Umgänge med ditt barn som inte bor hos dig

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder den inte stadigvarande bor med. Umgänget ska utformas helt och hållet med utgångspunkt från barnets behov. Det gäller oavsett vem som har vårdnaden.

De flesta föräldrar kan själva komma överens om hur umgänget skall se ut. Det anses ofta vara för barnets bästa.

Den allmänna uppfattningen är numera att det är bra för ett barn att även ha ett vardagsumgänge med den förälder man inte bor med. Det har därför blivit allt mer sällsynt med det tidigare traditionella ”varannan helg-umgänget”.

Rådgivningssamtal på familjerätten

Familjerätten erbjuder rådgivningssamtal till föräldrar som är oense om var barnet ska bo eller när och var barnet ska träffa sin umgängesförälder. Antalen samtal anpassas efter ert behov. Ofta träffas vi vid 1-5 tillfällen.  

Vi registrerar inte ert besök och för ingen dokumentation.  Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Det är viktigt att överenskommelser tar hänsyn till barnets behov och önskemål. Om det finns behov av det så träffar vi även barnet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.