Prisma

På Prisma Familjecentrum får du familjebehandling utifrån din familjs behov. Du kommer till Prisma genom en beviljad insats.

Vi arbetar med att hjälpa familjer att ta sig igenom svåra perioder.
Vi arbetar med att hjälpa familjer att ta sig igenom svåra perioder.

Till Prisma kommer familjer med barn och ungdomar i åldern 0–18 år som är i behov av stöd. På Prisma får din familj stöd att lyfta fram och fokusera på era styrkor och möjligheter att ta er igenom svårigheter.

Det nätverk som finns runt om er familj är också viktigt för att hitta lösningar till problem. Vi hjälper till att hitta och använda det nätverket.

Vi som arbetar på Prisma är familjebehandlare med varierande vidareutbildning inom socialt arbete. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att arbeta med familjer och deras nätverk.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.