Familjehuset Näsby

På Familjehuset Näsby finns barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning, öppen förskola och social rådgivning. Vi har personal och verksamheter samlade för hela din familj på ett ställe.

Familjehuset Näsby är en mötesplats för familjer och föräldrar med barn upp till 6 år. Även du som väntar barn är välkommen hit. Vi arrangerar bland annat baby café och föräldragrupper. Vi är öppna för att anpassa verksamheten efter våra besökares intresse och behov. 

Babycafé för barn upp till 1 år

Tisdagar mellan 9-12 och torsdagar mellan 13-15. Då sjunger vi och har ett tema för varje träff. Observera åldersgränsen under dessa tider. Vi vill ha en lugn miljö som passar de mindre barnen.

Öppen förskola

Du som har barn i åldern 0-6 och du som väntar barn träffas tillsammans med vår personal i en trivsam miljö för möten och aktiviteter.

 I den öppna förskolan får du och ditt barn tillfälle att lära känna varandra och träffa nya människor. Både du och ditt barn får tillfälle att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter. Ni föräldrar får stöd och råd av varandra och av personalen.

I Öppen förskola finns förutom en ansvarig förskollärare också socialrådgivare, distriktssköterskor och barnmorskor. Du har möjlighet att påverka verksamheten med egna tips och idéer.

Näsby öppna förskola

Vem kan besöka öppna förskolan?

  • förälder med barn upp till 6 år
  • farmor, farfar, mormor, morfar eller annan vuxen som har barn upp till 6 år
  • blivande föräldrar

Bra att veta inför ditt besök hos oss

  • Du behöver inte föranmäla dig
  • Det kostar inget att vara hos oss
  • Du kan komma och gå som du vill under våra öppettider
  • Fika finns till självkostnadspris

Socialrådgivning

För dig som har frågor eller behöver stöd i din roll som förälder/blivande förälder. Vår socialrådgivare hjälper dig med information om barn och barnfamiljers rättigheter. De kan också hjälpa dig med annan information och hjälp som familjer med små barn har nytta av.

Socialrådgivaren som arbetar här kan inte fatta myndighetsbeslut som rör dig, din familj eller din ekonomi.

Du kommer till socialrådgivaren frivilligt och inga journaler skrivs. Du behöver inte berätta vad du heter och det är gratis.

Barnavårdscentral, BVC

Vi utför hälsoundersökning och vaccination av ditt barn. Vi arbetar förebyggande med barnhälsovård (o-6 år) och ger dig stöd under ditt barns uppväxt.

Hos oss arbetar sjuksköterskor och läkare. Vi följer ditt barns hälsa och utveckling. Vi har en barn- och mödravårdspsykolog som är knuten till verksamheten och ger råd och stöd till föräldrar och barn.

Om ditt barn har behov av det så samarbetar vi med barnkliniken, psykolog och specialpedagog inom förskolan, skolhälsovården och annan övrig skolpersonal inför skolstarten. 

Föräldrautbildning

Under barnets första år erbjuder vi föräldrautbildning genom gruppträffar. Här kan du skapa kontakter med andra föräldrar och dela gemensamma upplevelser. Du får även mer kunskap och information kring föräldraskapet. Kontakta vår distriktssköterska för mer information.  

Barnavårdscentral Näsby

Barnmorskemottagning

Hos oss kan du få hjälp med mödrahälsovård, cellprovstagning, preventivmedel och sexuell hälsa. Vi arrangerar föräldraträffar för gravida.

Barnmorskemottagningen tillhör Primärvården Skåne, Region Skåne.

Barnmorskemottagningen Näsby

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.