Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta så måste faderskapet / föräldraskapet bekräftas. Först då får barnets sina juridiska rättigheter såsom t ex arvsrätt och rätt till faderns/förälderns efternamn. Faderskapet/Föräldraskapet bekräftas genom en underskrift hos kommunen. Du måste boka tid.

Nyhet: Nu öppnar digitala föräldraskapsbekräftelser

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst hos skatteverket. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Läs mer om hur det går till, och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig på: www.mfof.se/digital

Länk till tjänsten: skatteverket.se/bekräftaföräldraskap

_______________________________________

Olika sätt om ni bor ihop eller inte

Om föräldrarna bor ihop skrivs faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen på medborgarcenter i Rådhus Skåne. Om föräldrarna inte bor tillsammans så vänder ni er till Familjerättsgruppen i Östra kommunhuset. Kontakta oss innan besöket och boka tid med en handläggare.

Barnet är ert gemensamma

Om ni som föräldrar är överens om att barnet är ert gemensamma är det en okomplicerad procedur. Då skriver ni på en bekräftelse på att ni båda är överens om vem som är fadern/föräldern.

Om det är oklart vem som är pappa

I vissa fall uppstår tveksamhet om vem som är barnets pappa. Då kan du få hjälp med att göra ett DNA-test på mamman, barnet och på den eller de män som kan vara far till barnet.

I sällsynta fall vill föräldrarna inte bekräfta faderskapet då fastställs faderskapet genom en dom i Tingsrätten.

Om faderskapsutredningen/föräldraskapsutredningen läggs ner

Det kan inträffa att en påbörjad faderskapsutredning/föräldraskapsutredning läggs ner, det kan bero på att:

  • Det går inte att få fram tillräckligt med uppgifter för bedömningen.
  • Det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet/föräldraskapet fastställt av domstol.
  • Det finns särskilda skäl att anta att en fortsatt utredning på något sätt skulle vara till skada för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.

Alla handlingar som gäller faderskap/föräldraskap arkiveras i kommunarkivet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.