Bokvillan

Bokvillan är ett boende (HVB) för familjer med barn upp till 18 år. På Bokvillan bor familjer som fått en beviljad insats av en socialsekreterare.

Vi stöttar dig och din familj i att göra en positiv förändring och dig som förälder i din föräldraroll. Bokvillan jobbar utifrån BBIC (barns behov i centrum) och systemteoretiskt, vilket innebär att vi arbetar med hela familjen och ert nätverk för att det ska bli så bra som möjligt för er som familj. Tillsammans med personal på Bokvillan gör ni en genomförandeplan med mål för er familj.Alla familjer bor här av olika anledningar. Ni bor här under en begränsad period och fortsätter att gå i skolan, jobba och göra andra aktiviteter precis som ni brukar. Familjen bor i ett eget rum tillsammans. Då och då träffar ni er socialsekreterare tillsammans med personalen på Bokvillan för att prata om hur det är i er familj.

Vi arbetar dygnet runt och alltid minst två personal samtidigt. Personalen på Bokvillan är utbildade socionomer, socialpedagoger eller beteendevetare.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.