Adoption

Om du vill adoptera ett barn från ett annat land ska du ansöka om ett medgivande. Det gör du genom att vända dig till familjerätten. Du erbjuds först ett inledande informationssamtal. Barnets förmedlas oftast genom en auktoriserad adoptionsorganisation.

Om du vill adoptera ett barn från annat land måste du ha gått en särskild föräldrautbildning som kommunen anvisar till. Läs mer om denna utbildning på Myndigheten för familjerätt och för föräldraskapsstöds webbplats.

Gifta par, sambo, registrerade partner och ensamstående kan adoptera. När ni lämnat in ansökan om medgivande startar en medgivandeutredning. Då utreder familjerätten om du/ni är lämplig som adoptivförälder. Det är Arbete och välfärdsnämnden som fattar beslut om medgivande.

Medgivandeutredningen ligger också till grund för det beslut som myndigheterna i utlandet fattar om de sökande ska få ta emot ett visst barn.

Adoptera ett specifikt barn

En adoption kan också gälla ett specifikt barn. Ett exempel på det är när ena partnern i ett äktenskap vill adoptera den andra partnerns barn från ett tidigare förhållande.

I båda fallen begär Tingsrätten en utredning från Arbete och välfärdsnämnden.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.