Skolfrånvaro

Det kan finnas många anledningar till varför du inte är i skolan. All frånvaro ska meddelas till skolan. Viss frånvaro kan vara sökt och beviljad ledighet men räknas ändå som frånvaro. Om du tycker att det är jobbigt att gå till skolan då kan du behöva hjälp och stöd av en vuxen.

Du som går i grundskolan har skolplikt. Det betyder att det både är din rättighet och din skyldighet att gå i skolan. Du som går i gymnasieskolan har ingen skolplikt men om du börjat på ett program så ska du delta i undervisningen. Om du har hög frånvaro riskerar du att bli av med ditt studiebidrag.

Om du av någon anledning inte deltar på lektionerna eller om du är borta från skolan så räknas det som frånvaro.

Det kan finnas många anledningar till varför du inte är i skolan. All frånvaro ska meddelas till skolan. Viss frånvaro kan vara sökt och beviljad ledighet men räknas ändå som frånvaro. När du är sjuk är det också frånvaro.

Om du tycker att det är jobbigt att gå till skolan kan du behöva hjälp och stöd från någon vuxen. På skolan finns elevhälsan. Där finns kuratorer, skolsköterskor och annan personal som har erfarenhet av elever som inte mår bra. De kan hjälpa dig så att du får rätt hjälp.

Kom ihåg att det är skolans ansvar att ta din skolfrånvaro på allvar och hjälpa dig och du måste också själv göra ditt bästa för att din tid i skolan ska bli bra för dig.

För barn under 18 år är det vårdnadshavarna som har ansvaret för att deras barn går i skolan.

All frånvaro registrerasi Unikum.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.