Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till arbete och välfärdsförvaltningen. Du kan även ansöka om hjälp med din familjesituation om du upplever att ni har problem som påverkar barnet/barnen. På denna sida finns även info om LVU.

Arbete och välfärdsförvaltningen utreder när barn far illa. Att du anmäler missförhållanden är viktigt för både barn och vuxna.
Arbete och välfärdsförvaltningen utreder när barn far illa. Att du anmäler missförhållanden är viktigt för både barn och vuxna.

Socialsekreterare i arbete och välfärdsförvaltningens mottagningsteam tar emot din anmälan/ansökan under arbetstid. Du kan ringa in eller skicka en skriftlig anmälan/ansökan med post.

Du kan också mejla in din orosanmälan med e-post. Denna inkorg bevakas av medborgarcenter under helgfria vardagar måndag-torsdag mellan kl. 07.15-17 och fredagar kl. 07.15-16.

Utanför kontorstid önskar vi att orosanmälan görs via telefon då orosanmälan via e-post kan hanteras först kommande vardag. Detta gäller kvällar, nätter och helger och då tar sociala jouren emot din anmälan/ansökan på telefonnummer 044-775 78 78.

Så fungerar omhändertagande av barn

Omhändertagande av barn styrs av en lag som heter Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Lagen förkortas oftast LVU. 

Om det finns en allvarlig risk för att en ung persons hälsa eller utveckling skadas kan socialtjänsten ansöka om vård enligt LVU. Det finns två anledningar till att socialtjänsten ansöker om vård enligt LVU:

  • att barnet inte har det bra hemma. Till exempel att barnet blir utsatt för våld, sexuella övergrepp eller har föräldrar som inte klarar av att ta hand om sitt barn på ett bra sätt.
  • att barnet själv gör saker som inte är bra och som är svåra att sluta med. Till exempel om barnet tar droger, dricker alkohol eller håller på med brott. Det kan också vara så att barnet är aggressiv och ofta hamnar i bråk eller erbjuder sex i utbyte mot pengar eller saker.

Frågor och svar om omhändertagande av barn enligt LVU

Information om socialtjänsten 

Socialstyrelsen har information om socialtjänsten.

Information om svensk socialtjänst på flera språk

 

 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Mottagningsteam Barn och unga

Phone

044-13 26 00 (kontorstid)

Visit address

Östra kommunhuset

J A Hedlundsväg 17

291 33 Kristianstad

Post address

Kristianstads kommun

Arbete och välfärdsförvaltningen

Mottagningsteamet Barn och unga

291 80 Kristianstad

Phone hours

Mon 08:00—18:00
Tue-Thu 08:00—16:30
Fri 08:00—15:00

Visit hours

Mon 08:00—18:00
Tue-Thu 08:00—16:30
Fri 08:00—15:00
More contacts

Sociala jouren

Sociala jouren

044-775 78 78

Om du behöver oss utanför kontorstid under kvällar, nätter och helger.