Meddelande till arbete och välfärdsförvaltningen

Här kan du läsa mer om hur du på ett enkelt och säkert sätt kan kommunicera med din handläggare på arbete och välfärdsförvaltningen.

Om du har en kontakt med en handläggare på Arbete och välfärdsförvaltingen kan du kommunicera med handläggaren genom att använda e-tjänsten.

Tänk på det här

När du vill använda e-tjänsten för första gången behöver du kontakta din handläggare som aktiverar funktionen för dig.

Ansökningar och anmälningar till arbete och välfärdsförvaltningen ska inte skickas via Meddelande i e-tjänsten.

I e-tjänsten för meddelande kan du göra följande:

Skicka och ta emot meddelande för din/dina handläggare på arbete och välfärdsförvaltningen.

Bifoga PDF dokument med dina meddelande.

Common questions

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.