Juridisk hjälp

Ibland kan man hamna i situationer som behöver lösas med juridisk hjälp. Vi har samlat några länkar om du exempelvis har hamnat i en tvist eller behöver hjälp med att tolka ett avtal.

Konsumenträtt

Olika organisationer och myndigheter dit du kan vända dig för att få hjälp i olika konsumentfrågor. Kommunens konsumentvägledare och medborgarcenter kan hjälpa dig med allmän information om konsumentfrågor.

Konsumentvägledning

Rättshjälp

Om du hamnar i en tvist som du och din motpart inte kan lösa kan du behöva ta hjälp av en advokat eller en annan jurist. Det kan till exempel gälla skilsmässa, regler för arv eller hur ett avtal ska tolkas. För att kunna betala kostnaderna för den advokat eller jurist du anlitar ska du utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Om du inte har en sådan försäkring kan du ha rätt till rättshjälp.

Rättshjälpsmyndigheten

Testamente, samboavtal med mera 

Gäller det frågor kring arv, testamenten, samboavtal och liknande kan du vända dig till bland annat begravningsbyråernas jurister, en bankjurist eller familjerättsadvokat. Kontaktuppgifter till advokater nära dig hittar du hos Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet

Notarius publicus

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Advokat Ingrid Björnwid är notarius publicus och advokat Anna Odebäck är biträdande notarius publicus.

Advokaterna Björnwid & Odebäck
Post- och besöksadress: Nya Boulevarden 10, 3 trappor, 291 31 Kristianstad
Telefon 044-100 780 eller 070-593 71 62
notariuspublicus@advokatib.se

Notarius publicus kan bland annat hjälpa till med:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus.

Länsstyrelsen Skåne

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.