Hjälp för dig som riskerar att bli vräkt från din bostad

Vi arbetar med att stötta personer och familjer som riskerar att bli vräkta att behålla sin bostad. Stödet utformats med utgångspunkt från dina eller din familjs behov, möjligheter och förutsättningar att själva lösa situationen.

Enligt lag är hyresvärdar och bostadsrättsföreningar skyldiga att kontakta kommunens socialtjänst om du riskerar att förlora din bostad. Vi på socialtjänsten vill hjälpa dig att behålla bostaden. Vi hör av oss till dig för att informera om den hjälp och stöd som du kan få av kommunen.

Det här hjälper vi till med

Vi ger dig råd och stöd för att du ska kunna behålla din bostad. Det kan handla om att till exempel prata med din hyresvärd och ge dig information om vad du kan göra själv för att behålla din bostad. Vi hjälper dig med information om var du kan vända dig för att ansöka om olika insatser, till exempel ekonomiskt bistånd, boendestöd, hemtjänst, god man, med mera.

Vi kan även hjälpa dig att få kontakt med andra delar av socialtjänsten och andra myndigheter. Om du ger ditt samtycke kan vi även kontakta din hyresvärd för dialog om vad som krävs av dig för att du ska kunna bo kvar i din bostad.

Du kan få hjälp och stöd av kommunens budget- och skuldrådgivare för att få ordning på din ekonomi. Rådgivningen är gratis, anpassas efter dina behov och vi har tystnadsplikt.

Läs mer om vilken hjälp du kan få av kommunens budget- och skuldrådgivare.

Du som är anhörig till en person som riskerar att bli vräkt kan vända dig till oss för att få information om vilka insatser som finns att söka, var ni kan vända er för att söka hjälp och vad du kan göra för att hjälpa till. På grund av sekretess får vi inte lämna ut uppgifter om personer som riskerar att bli vräkta utan deras samtycke. 

Så här kommer du i kontakt med oss

Vi ringer alltid till dig som riskerar att bli vräkt. Får vi inget svar skickar vi ett brev hem med information om hur du själv når oss. Du som har fått brevet kan välja att ta kontakt med oss. Du kan också kontakta med oss, för att till exempel prata om vad du kan göra om du inte klarar av att betala din hyra i tid.

Vi vill gärna träffa dig som har fått ett avhysningsdatum från Kronofogden för att tala om din boendesituation. Det är viktigt att barn har en trygg säng att sova i. Du som har barn och riskerar att förlora din bostad kommer även att kontaktas av kommunens barn och ungdomsverksamhet. Vi strävar efter att tillsammans hitta lösningar för att undvika att barnfamiljer förlorar sin bostad.

Kontakten med oss är frivillig och vi har sekretess, för att kunna prata med din hyresvärd, fastighetsägare eller dina anhöriga måste du lämna ditt samtycke.

Du som redan har kontakt med oss

Du som redan har kontakt med oss vänder dig till kontaktpersonen som hanterar ditt ärende via mejl eller telefon.

Vi samarbetar med hyresvärdar, kronofogden och andra aktörer för att förebygga vräkningar. 

Så här kan du riskera att förlora din bostad

Det finns flera anledningar till att du kan förlora din bostad. De vanligaste är:

  • Du betalar inte hyran i tid.
  • Du stör grannarna.
  • Du vanvårdar din lägenhet.
  • Du hyr ut i andra hand utan lov.

På Kronofogdens hemsida finns mer information för dig som riskerar att förlora din bostad.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.