Ensamkommande barn

Ensamkommande barn är i Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. Eftersom föräldrarna inte finns här har varje barn rätt till en god man som i vårdnadshavares ställe ska bevaka barnets intressen och vårda barnets angelägenheter.

Om ett barn som är utländsk medborgare eller statslös kommer till Sverige utan förälder eller någon annan vuxen som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe ska en god man utses så fort som möjligt.

En god man för ett ensamkommande barn hjälper bland annat till med:

  • att ansöka om uppehållstillstånd
  • att stödja barnet vid Migrationsverkets utredning
  • att planera skolgång och utbildning.  

Det är överförmyndaren som utser god man åt ensamkommande barn.

Stöd och information 

Som god man får du bra stöd genom att följa de checklistor med fördjupad information som finns under den relaterade informationen. Blanketterna du behöver finns under rubriken E-tjänster.

Om du har frågor är det alltid bäst att prata direkt med din kontaktperson hos överförmyndaren. Du kan också kontakta medborgarcenter.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.